Te Pokapū Reo Ture

Whakatewhatewhatia i pēheatia te whakamahinga o te reo Māori i ngā wāhi ture mai i ngā rautau e rua ki muri tae noa ki tēnei wā.

E rua ngā mata o te hitori ā-ture ki Aotearoa, ko te reo Pākehā me te reo Māori. Mai i te wā i whakamāorihia te Kawenata Hou e nga mihingare i tera rautau, i whakamahia te reo Māori hei kawe i nga whakaaro ture Pākehā.

Mā ēnei rauemi e taea ana e koe te whakatewhatewha e hia kē mai nei ngā manomano kupu Māori ki roto i tōna horopaki. Waihoki, e taea ana e koe te whakamahinga o te reo Māori i ngā tuhinga mō te ao ture te tirotiro.

E whānui ai tō mōhio ki ngā rauemi, me titiro ki raro nei, me timata rānei te rapurapu i ngā kupu ki runga ake nei ki te pouaka tirotiro.

He Papakupu Reo Ture

Mahia tēnei papakupu reorua kia rapurapu i ngā kupu Māori e whakaatu ana i ngā whakaaro ture Pākehā me ōna momo kupu. Rapua he tauira o ēnei kupu e whakamahia tonutia ana.

Ko te Kōpututanga Tuhinga

Rapu haerehia te kōpututanga tuhinga - he kohinga o ngā whārangi manomano e pā ana ki te ao ture me ōna momo tuhinga katoa kua tuhia i te reo i ngā tau 1829 tae rā nō ki te tau 2009, kua whakarorohikotia.

Ko te Tātari Tuhinga

Kia hohonu ake tō rapu haere i te Kōpututanga Tuhinga mā te ‘Corpus Browser’ e taea ai. Mā ngā tātarihanga a-rorohiko e auaha ai tō rapunga ki tāu e tino hiahia ana.  

 

Hei pānui

He Papakupu Reo Ture: A Dictionary of Māori Legal Terms

— Māmari Stephens and Mary Boyce (LexisNexis 2013)

This is the first and only dictionary of Māori legal terms in New Zealand. New Zealand’s legal history is bilingual. From the earliest missionary-led translations of the New Testament in the early nineteenth century, the Māori language has been used to communicate Western legal ideas. Nearly two centuries later there now exists a significant legal vocabulary in Māori that has much to teach scholars of law and language in New Zealand about the intersection between Māori and Pākehā legal thinking and expression. This dictionary captures something of that unique intersection, drawing its entries and usage examples from the Legal Māori Corpus, a digitised collection of thousands of pages of legal and law-related texts in the Māori language dating from between 1828 and 2009.

Te Mātāpunenga: A Compendium of References to the Concepts and Institutions of Māori Customary Law

— Richard Benton, Alex Frame, Paul Meredith (Victoria University Press 2013)

 

For New Zealand to have a legal system that reflects the best of the values and principles of its two major component cultures, the historical legal practices of both need to be understood.In comparison with the British legal system upon which New Zealand’s system is based, information about the nature and status of Māori customary law has been sparsely documented. To address this imbalance, the research institute Te Mātāhauariki has assembled a collection of references to customary Māori legal concepts and institutions from an extensive range of sources. Te Mātāpunenga is the result.